top of page

ነጻ አዲስ ኮት እና ተጨማሪ ስጦታ | ጃንዋሪ 21 ቀን 1-3 ፒ.ኤም

የ 4 አፕል የመማሪያ ማእከል ያቀርባል-


ነፃ አዲስ ኮት እና ተጨማሪ ስጦታ

ቅዳሜ ጥር 21 ቀን 2023 | ከምሽቱ 1-3 ሰአት


አዲስ ካፖርት፣ ዳይፐር፣ የንፅህና መጠበቂያ ዕቃዎች፣ ኮፍያዎች፣ ከደረቅ የምግብ ሳጥኖች ጋር ለልጆች፣ ወጣቶች