top of page

ኤፕሪል ብሔራዊ የልጆች ጥቃት መከላከያ ወር ነው


ኤፕሪል ብሔራዊ የህፃናት አላግባብ የመጠቀም መከላከያ ወር ነው, እኛም አንዳንድ አስፈላጊ መረጃዎችን እና ሀብቶችን ለእርስዎ ለማጋራት እንፈልጋለን.


የግል ደህንነትንና የፆታ ጥቃትን በተመለከተ ከልጃችሁ ጋር እንዴት መነጋገር እንደሚቻል እርግጠኛ አይደላችሁም? HotChocolateTalk.org ላይ ያለው ነፃ, ምርምር-ላይ የተመሠረተ እንዴት-to መመሪያዎች, ቪዲዮዎች, እና ሌሎች ጠቃሚ ምክሮች እና መሳሪያዎች ትክክለኛውን ቃላት እና ትክክለኛውን ጊዜ ለማግኘት ይረዳዎታል.