top of page

ወቅታዊ መረጃ፦ የትምህርት ቤት ክንውኖች የቀን መቁጠሪያ

የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የስፖርት ጨዋታዎች መቼ እንደሚሳተፉ ብታውቅ ደስ ይልሃል?

ወይም ደግሞ በትምህርት ቤት የሚከናወኑ ሌሎች ዝግጅቶች የትኞቹ ናቸው ብለህ ታስብ ይሆናል? <