top of page

ወቅታዊ መረጃ፦ የትምህርት ቤት ክንውኖች የቀን መቁጠሪያ

የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የስፖርት ጨዋታዎች መቼ እንደሚሳተፉ ብታውቅ ደስ ይልሃል?

ወይም ደግሞ በትምህርት ቤት የሚከናወኑ ሌሎች ዝግጅቶች የትኞቹ ናቸው ብለህ ታስብ ይሆናል?

ሳውዝ ሾር ፒ ቲ ኤስ ኤ በትምህርት ቤታችን ከመሄድ ጋር ወቅታዊ ግንኙነት እንዲኖራችሁ ለማድረግ እየሞከሩ ነው።

የእኛን ትምህርት ቤት እና የፒቲኤስኤ ክስተት የቀን መቁጠሪያ ለማጣራት የፒቲኤስኤ ዌብሳይት መለያ ምልክት. እባክዎ ይህን የተፈጥሮ ሀብት በተመለከተ ቃሉን አሰራጩ።

በዝርዝር ያልተዘረዘሩትን ሁኔታዎች ካወቃችሁ፣ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባካችሁ communications@southshoreptsa.org አነጋግሯቸው።

ማህበረሰብ ይጠይቃል። አመሰግናለሁ!


0 views0 comments

Comments


bottom of page