top of page

የዋሽንግተን ግዛት PTA ለደቡብ ሾር ለ 2 ዓመታት ተከታታይ እድገት እውቅና ሰጥቷል

ታላቅ ዜና!

የዋሽንግተን ግዛት PTA ለደቡብ ሾር ለ 2 ዓመታት ተከታታይ እድገት እውቅና ሰጥቷል

.

በ2022 ሳውዝ ሾር በዋሽንግተን ስቴት PTA እንደ የፕላቲነም አባልነት ዕድገት ሽልማት ተቀባይ እውቅና ተሰጠው! PTAs በዚህ አመት ቢያንስ 20% ተጨማሪ አባላትን ከባለፈው አመት ጋር በማነጻጸር በዚህ ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። ያ ማለት የእኛ PTA እያደገ ነው!


በዚህ አመት፣ ለ2 ዓመታት ተከታታይ እድገት እውቅና አግኝተናል። በዚህ አመት አባል ለሆናችሁ ሁሉ እናመሰግናለን፡ የኛ PTA ይህንን ሽልማት ያገኘበት እርስዎ ነዎት!


ለ2022-2023 PTA አባልነት ገና ካልተመዘገቡ፣ እባክዎ ዛሬ በአባላት ምዝገባ ($10) ወይም ወጪ በተሸፈነው የአባልነት ምዝገባ (ነጻ!) መቀላቀል ያስቡበት! ይህን በማድረግ ለPTSA ያለዎትን ድጋፍ እና እንዴት የደቡብ ሾር ማህበረሰባችንን ለመደገፍ እንደምንተባበር እያሳዩ ነው።

1 view0 comments

Yorumlar


bottom of page